รถตู้ VIP

พ่นฆ่าเชื้อทุกครั้ง

มีระบบ GPS Tracking

รถเก๋งซีดาน

toyota

Toyota alphard

Luxury Van MPV For 5 Seats

Alphard_Black 2

แผนผังที่นั่งและอุปกรณ์ภายในรถ

ถุงลมนิรภัย 9 ตำแหน่ง

ดิสก์เบรคสี่ล้อ ABS

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ประตูสไลด์ 2 ด้าน เปิด-ปิด ระบบไฟฟ้า

เบาะปรับเอนนอนระบบไฟฟ้า

เครื่องเล่น / เครื่องเสียง / TV

หลังคา MoonRoof

Free wifi

usb charger

GPS Tracking

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคาค่าเช่ารถ ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง
  (จะเริ่มนับจากเวลาไหนของวันก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนของวันนั้น สำหรับการใช้งาน 1 วัน)

 • อัตราค่าล่วงเวลา 500 บาทต่อชั่วโมง หากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มีที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม ค่าที่พักให้กับพนักงานขับรถอีก 500 บาทต่อคืน จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน มัดจำค่าบริการเช่ารถล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด

 • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทยินดีคืนเงินมัดจำ ให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำการยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่าง การใช้งานทางบริษัทขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในใบเสนอราคา

interior

Exterior

อัตราค่าบริการ alphard

ราคา
 

2,900

บาท เที่ยว

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ รับ-ส่ง สนามบิน

ราคา
 

5,900

บาท ต่อวัน

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ
ใช้เดินทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

ราคา
 

6,900

บาท ต่อวัน

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

** สอบถามราคาเพิ่มเติม **

toyota

Toyota majesty

Luxury Van MPV For 11 Seats

แผนผังที่นั่งและอุปกรณ์ภายในรถ

ถุงลมนิรภัย 9 ตำแหน่ง

ดิสก์เบรคสี่ล้อ ABS

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ประตูสไลด์ 2 ด้าน เปิด-ปิด ระบบไฟฟ้า

เบาะปรับเอนนอนระบบไฟฟ้า

เครื่องเล่น / เครื่องเสียง / TV

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคาค่าเช่ารถ ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง
  (จะเริ่มนับจากเวลาไหนของวันก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนของวันนั้น สำหรับการใช้งาน 1 วัน)

 • อัตราค่าล่วงเวลา 500 บาทต่อชั่วโมง หากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มีที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม ค่าที่พักให้กับพนักงานขับรถอีก 500 บาทต่อคืน จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน มัดจำค่าบริการเช่ารถล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด

 • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทยินดีคืนเงินมัดจำ ให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำการยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่าง การใช้งานทางบริษัทขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในใบเสนอราคา

interior

Exterior

อัตราค่าบริการ Majesty

ราคา
 

2,500

บาท เที่ยว

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ รับ-ส่ง สนามบิน

ราคา
 

4,500

บาท ต่อวัน

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ
ใช้เดินทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

ราคา
 

5,000

บาท ต่อวัน

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

** สอบถามราคาเพิ่มเติม **

MBG

mercedes-benz e-class

Sedan (Large Size)

benz

แผนผังที่นั่งและอุปกรณ์ภายในรถ

แผนผังที่นั่นงในรถ

ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง

ดิสก์เบรคสี่ล้อ ABS

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ระบบควบคุมความบันเทิง

ระบบกันสั่นสะเทือน

ที่ชาร์ตแบตโทรศัพท์

เครื่องเล่น / เครื่องเสียง / TV

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคาค่าเช่ารถ ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง
  (จะเริ่มนับจากเวลาไหนของวันก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนของวันนั้น สำหรับการใช้งาน 1 วัน)

 • อัตราค่าล่วงเวลา 500 บาทต่อชั่วโมง หากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มีที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม ค่าที่พักให้กับพนักงานขับรถอีก 500 บาทต่อคืน จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน มัดจำค่าบริการเช่ารถล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด

 • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทยินดีคืนเงินมัดจำ ให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำการยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่าง การใช้งานทางบริษัทขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในใบเสนอราคา

interior

Exterior

อัตราค่าบริการ mercedes-benz e-class

ราคา
 

3,000

บาท เที่ยว

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ รับ-ส่ง สนามบิน

ราคา
 

7,000

บาท ต่อวัน

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ
ใช้เดินทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

ราคา
 

8,000

บาท ต่อวัน

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

** ราคานี้รวมทุกอย่างแล้วไม่มีบวกเพิ่ม **

contact-benz

mercedes-benz s-class

Sedan (Large Size)

mercedes-benz s-class

แผนผังที่นั่งและอุปกรณ์ภายในรถ

แผนผังที่นั่นงในรถ

ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง

ดิสก์เบรคสี่ล้อ ABS

เบาะหนังผู้บริหารปรับไฟฟ้า

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ระบบควบคุมความบันเทิง

ระบบกันสั่นสะเทือน

ที่ชาร์ตแบตโทรศัพท์

เครื่องเล่น / เครื่องเสียง / TV

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ราคาค่าเช่ารถ ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง
  (จะเริ่มนับจากเวลาไหนของวันก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนของวันนั้น สำหรับการใช้งาน 1 วัน)

 • อัตราค่าล่วงเวลา 500 บาทต่อชั่วโมง หากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มีที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม ค่าที่พักให้กับพนักงานขับรถอีก 500 บาทต่อคืน จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน มัดจำค่าบริการเช่ารถล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด

 • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทยินดีคืนเงินมัดจำ ให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำการยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่าง การใช้งานทางบริษัทขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในใบเสนอราคา

interior

Exterior

อัตราค่าบริการ mercedes-benz e-class

ราคา
 

4,000

บาท เที่ยว

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ รับ-ส่ง สนามบิน

ราคา
 

14,000

บาท ต่อวัน

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ
ใช้เดินทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล

ราคา
 

16,000

บาท ต่อวัน

เช่ารถ พร้อมพนักงานขับรถ ใช้เดินทางไปต่างจังหวัด

** ราคานี้รวมทุกอย่างแล้วไม่มีบวกเพิ่ม **

sunlong

SUNLONG BUS 16 SEAT

BUS VIP 16 ที่นั่ง

แผนผังที่นั่งและอุปกรณ์ภายในรถ

TV 32”

Wifi on bus

audio

large seat

android pad

insurance

cctv

safety equipment

gps tracking

usb charger

interior

Exterior

sunlong

SUNLONG BUS 43 SEAT

BUS VIP 43 ที่นั่ง

แผนผังที่นั่งและอุปกรณ์ภายในรถ

TV 32”/24”

Wifi on bus

audio

microphone

insurance

cctv

safety equipment

gps tracking

usb charger

toilet

interior

Exterior

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ : ระยะทาง-จำนวนกิโล จำนวนวัน และโปรแกรมการเดินทาง

luxury car Service

th

169 ซอยรามอินทรา 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10220

“ บริการเช่ารถหรู ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการให้บริการเช่ารถ ในระดับพรีเมียม

line-contact

ช่องทางการติดต่อ

Luxury Car Service Thailand